Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

REGULAMIN SKLEPU

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.cswim.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.cswim.pl jest prowadzony przez firmę:

CENTRUM SERWISOWE WÓZKÓW I MASZYN "CSWIM" Marcin Gielniak
98-360 Lututów, ul. Wieruszowska 11 
Nip. 9970148771
Regon 101588914

3. Adres do korespondencji: 

CSWIM Marcin Gielniak 

ul. Warszawska 305/307, 42-209 Częstochowa

tel. : 664 341 143 / 664 341 148
e-mail: 
sklep@cswim.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.cswim.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Żadna część jak i całość treści zawartych na www.cswim.pl nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny, lub inny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Centrum Serwisowe Wózków i Maszyn CSWiM . Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie zawartości strony w całości lub w części (także przekształconych) bez powyższej zgody stanowi naruszenie prawa i jest zabronione pod groźbą kary oraz może być ścigane prawnie.

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

1. CSWiM – Centrum Serwisowe Wózków i Maszyn CSWiM Marcin Gielniak, ul. Wieruszowska 11, 98-360 Lututów

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez CSWiM dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.cswim.pl

3. Klient – osoba fizyczna, lub jednostka organizacyjna korzystająca ze Sklepu. W szczególności termin ten tyczy się podmiotu, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu.

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z CSWiM niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie.

5. Nabywca – Klient, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu, na zasadach ustalonych w Regulaminie pomiędzy CSWiM, a Nabywcą.

 

III. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Potwierdzam Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, nie jest konieczne założenie konta użytkownika. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w Sklepie. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Klienta jest momentem zawarcia Umowy sprzedaży  pomiędzy CSWiM, a Kupującym.

2. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem Sklepu internetowego www.cswim.pl skompletować zamówienie, założyć Konto Klienta (zarejestrować się) lub zalogować się (jeśli Klient posiada już Konto), wybrać adres dostawy, sposób płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam Zamówienie ".

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

4. Zamówienie można składać za pośrednictwem strony internetowej 24 godziny na dobę przez cały rok, lub telefonicznie 8:00 – 16:00 od poniedziałku do soboty.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma CSWIM zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

7. Firma CSWIM zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.cswim.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

9. Firma CSWIM wystawia paragon, lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

10. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, ponadto istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru

11. Dostawy towaru odbywają się jedynie w dni robocze.

12. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przelewem, powinien uiścić cenę całkowitą zamówienia w ciągu 1 dnia od otrzymania od CSWiM wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

13. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

14. Firma CSWiM zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

15. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek klienta.

16. Zamieszczone zdjęcia i opisy mogą być przykładowe w celu łatwiejszej identyfikacji części. Przed zamówieniem wskazane jest aby sprawdzić numer części. Dokładamy wszelkich starań aby spis ten nie zawierał błędów. Za wszelki pomyłki wynikające z zamieszczonych tu informacji firma CSWiM nie ponosi odpowiedzialności. Powyższa oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.

17. Dane do przelewu (przedpłaty na konto):

CENTRUM SERWISOWE WÓZKÓW I MASZYN CSWIM MARCIN GIELNIAK

UL. WIERUSZOWSKA 11

98-360 LUTUTÓW

Nip: 9970148771

Regon: 101588914

NR. KONTA BANKOWEGO:

95 1020 4564 0000 5602 0115 5399

 

 IV. GWARANCJE i REKLAMACJE

1. CSWiM jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. CSWiM ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje należy składać na piśmie za pośrednictwem poczty na adres:

CSWiM Marcin Gielniak

42-209 Częstochowa, ul. Warszawska 305/307, z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć CSWiM dowód zakupu towaru. Może to być kopia paragonu lub kopia faktury.

4. CSWiM rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, CSWiM zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Sklep www.cswim.pl może odstąpić od umowy w momencie gdy produkt z jakiegokolwiek powodu jest niedostępny. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany, ponadto zostaną mu zwrócone wszelkie płatności dokonane w celu realizacji tego zamówienia. Płatności zostaną zwrócone w możliwie szybkim terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. CSWiM zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru

2. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.  Klient może z tego prawa skorzystać składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni,  wysyłając je na adres: Centrum Serwisowe Wózków i Maszyn CSWiM ul. Warszawska 305/307 42-209 Częstochowa z dopiskiem „Zwrot”

3. Termin 14-dniowy zostaje naliczany od momentu, w którym nastąpiło dostarczenie towaru do Klienta.

4. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Zwrot produktu nietypowego wykonanego wyłącznie na zlecenie Kupującego jest niemożliwy, co jest zgodne z Art.38 ust.3
Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego. Kupującemu przysługuje nadal prawo do reklamacji, również w przypadku towarów wykonanych na zamówienie indywidualne.


6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Centrum Serwisowe Wózków i Maszyn CSWiM ul. Warszawska 305/307 42-209 Częstochowa

7. Klient powinien dołożyć wszelkich starań aby zwracany towar wraz z opakowaniem producenta nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

8. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

9. W przypadku zwrotu części błędnie zamówionych z winy klienta, lub rezygnacji z zamówienia klient zostaje obciążony opłatą w wysokości 30% wartości towaru

10. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny w pkt.11. Formularz wypełniony i podpisany należy wysłać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania towaru pocztą, lub kurierem na adres: Centrum Serwisowe Wózków i Maszyn CSWiM ul. Warszawska 305/307, 42-209 Częstochowa z dopiskiem „ZWROT”

11. Wzór formularz odstąpienia od umowy:

Niniejszym informujemy o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

Lp.

Nazwa

Symbol

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 


Data zawarcia umowy ……………………………………………………..

Dane konsumenta …………………………………………………………….

Adres konsumenta…………………………………………………………....